MIESZKANIE NA START

Życie nie znosi próżni. Dopiero co wyczerpały się środki na dopłaty w programie Bezpieczny kredyt 2%, a już mamy projekt nowego programu. Nowy rząd zapowiada wprowadzenie go w drugiej połowie roku pod nazwą Mieszkanie na start. 

Oczywiście od zapowiedzi do wprowadzenia jeszcze długa droga, więc nie wiemy w jakiej dokładnie formie wejdzie program, ale możemy się przyjrzeć proponowanym założeniom.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE 

 

Jedna z głównych różnic między Bezpiecznym kredytem a nowym programem to właśnie kryterium dochodu, które jest określone w kwotach brutto: 

 • 10 tys zt dla singli
 • 18 tys zt dla 2 osobowego gospodarstwa domowego
 • 23 tys zt dla 3 osobowego gospodarstwa domowego
 • 28 tys zt dla 4 osobowego gospodarstwa domowego
 • 33 tys zt dla 5 osobowego gospodarstwa domowego 

 

MAKSYMALNE KWOTY KREDYTU PREFERENCYJNEGO 

 

Tutaj też jest różnica w stosunku do Bezpiecznego kredytu. W poprzednim programie mieliśmy ustalone maksymalne kwoty kredytu, czyli 500 lub 600 tys zt i cała kwota była udzielana na preferencyjnych warunkach. 

Teraz mamy ustalone maksymalne kwoty, jakie mogą mieć preferencyjne oprocentowanie, co nie warunkuje jednak maksymalnych kwot zaciąganego kredytu. Prezentuje się to następująco: 

 • 200 tys zł dla 1 osobowego gospodarstwa domowego
 • 400 tys zł dla 2 osobowego gospodarstwa domowego
 • 450 tys zł dla 3 osobowego gospodarstwa domowego
 • 500 tys zł dla 4 osobowego gospodarstwa domowego
 • 600 tys zł dla 5 osobowego gospodarstwa domowego 

Łatwiej będzie nam to rozumieć na przykładzie. Singiel kupuje mieszkanie w Szczecinie za 500 tys zł i wpłaca 100 tys wkładu własnego – w takiej sytuacji zaciągnie kredyt hipoteczny na 400 tys zł, z czego 200 tys będzie oprocentowane na preferencyjnych warunkach, a pozostałe 200 tys będzie oprocentowane na warunkach rynkowych. 

Nie ma również podanych limitów dla ceny nieruchomości, ani limitów wysokości dla posiadanego wkładu własnego. Można również zaciągnąć kredyt nie posiadając wkładu własnego.  


PREFERENCYJNE OPROCENTOWANIE 

 

No dobrze, zobaczmy więc, jak wygląda samo oprocentowanie takiego kredytu. Tutaj również mamy podział ze względu na wielkość gospodarstwa: 

 • 1,5% dla 1 i 2 osobowego gospodarstwa domowego 
 • 1% dla 3 osobowego gospodarstwa domowego 
 • 0,5% dla 4 osobowego gospodarstwa domowego  
 • 0% dla 5 osobowego gospodarstwa domowego

Widać więc, że cyfry wyglądają całkiem dobrze.

 

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI? 

 

Kto może skorzystać? 

 

 • single, którzy nie ukończyli 35 lat,
 • osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku),
 • osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, ze posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50 w prawie własności mieszkania aIbo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny),
 • osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

 

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ? 

 

Gospodarstwo domowe może być tworzone przez osoby niebędące w związku formalnym, jest jednak wymóg, że każdy kredytobiorca musi stać się współwłaścicielem nabywanej nieruchomości. 

Ma być wprowadzona zasada ,,złotówka za złotówkę, która oznacza, że jeśli dochód danego gospodarstwa domowego przekroczy limit dochodów, to nie zostanie ono automatycznie wykluczone z programu, lecz zostanie mu obniżona kwota dopłat. Każda złotówka przekroczenia limitu dochodu, to 50 groszy mniej wsparcia dla gospodarstwa 1 osobowego i 25 groszy dla 2 osobowego oraz większego. 

Program jest przeznaczony na zakup pierwszego mieszkania. Wyjątkiem jest gospodarstwo 5 osobowe. W takiej sytuacji można już posiadać mieszkanie i kupić większe. 

Dopłaty miałyby obowiązywać przez 10 lat i mogliby je uzyskać kredytobiorcy, którzy zaciągną kredyt hipoteczny do końca 2025 roku. 

W przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 15% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, kwoty dopłat będą zwiększane o co najmniej 10%. W miastach, w których wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 30%, stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20%. 

 

Do wprowadzenia programu w życie jeszcze długa droga. Jak widać jednak na rynku kredytów hipotecznych zawsze cos się dzieje. Dlatego, jeśli myślisz o zaciągnięciu takiego kredytu, skontaktuj się ze swoim doradcą kredytowym w Szczecinie i znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *