jak nadpłacać kredyt

JAK NADPŁACAĆ KREDYT HIPOTECZNY?

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż nadpłacanie swojego kredytu hipotecznego. Po prostu wpłacam większą kwotę niż wysokość raty i już. Jednak nie do końca tak jest, ponieważ przy nadpłacaniu kredytu ma znaczenie kiedy to robimy, jak często oraz czy po dokonaniu nadpłaty zdecydujemy się zmniejszyć ratę przy takiej samej długości kredytu, czy też zostawimy ratę na tym samym poziomie, ale skrócimy okres kredytowania.

Co warto wiedzieć o nadpłacie?

Decyzja o dokonywaniu nadpłat kredytu zależy przede wszystkim od sytuacji finansowej kredytobiorców. Musimy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i to konkretny kredytobiorca wie, jakie posiada nadwyżki finansowe i na jakie nadpłaty go stać.

Ustalmy więc kilka faktów, które są niezależne od sytuacji finansowej kredytobiorcy:
1. Nadpłata kredytu hipotecznego prawie zawsze się opłaca. Dlaczego prawie zawsze? Wszystko zależy od alternatywy jaką posiadasz w postaci możliwości zainwestowania środków, które byłyby przeznaczone na taką nadpłatę. Jeśli oprocentowanie kredytu jest na
poziomie 9%, a lokata da zaledwie 8%, to bardziej opłaca się nadpłacić kredyt, niż trzymać pieniądze w banku. Może pojawić się też sytuacja, jak w planowanym programie „Bezpieczny kredyt”, gdzie oprocentowanie pożyczki będzie na poziomie 2%, a lokata będzie dawać 8%. W takiej sytuacji rozsądniej będzie trzymać te środki na lokacie. Pomijam tu oczywiście ewentualne możliwości związane z zainwestowaniem tych środków, ponieważ inwestycja zawsze wiąże się z ryzykiem – dlatego w takich przypadkach kredytobiorca musi zdecydować samodzielnie, co będzie dla niego korzystniejsze.
2. Nadpłaty najlepiej dokonywać w dniu płatności raty, albo dzień później – wtedy nie pokrywamy części odsetek za okres między terminami płatnościami rat.
3. Kiedy najlepiej nadpłacać? Jak najszybciej. Nie warto odkładać sobie na koncie mniejszych kwot, żeby np. po roku zrobić większą nadpłatę. Każda nadpłata pomniejsza kapitał i koszt odsetkowy kredytu. Dlatego bardziej racjonalne jest nadpłacać co miesiąc po 500 zł, niż raz na rok po 6 tys zł.

W opisanych powyżej sytuacjach zakładam, że jesteśmy w sytuacji, kiedy nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za dokonywanie nadpłaty swojego kredytu.

Wysokość nadpłaty

Jak ewentualnie mogą wyglądać takie koszty? Wszystko zależy od banku, czasu trwania zobowiązania oraz rodzaju oprocentowania.

Na dzień pisania tego tekstu przy oprocentowaniu okresowo stałym, tylko jeden bank pobiera opłaty za nadpłaty kredytu. Przy oprocentowaniu zmiennym jest ciągle kilka banków, które pobierają taką opłatę, jeśli nadpłacasz kredyt w ciągu pierwszych trzech lat. 

Po trzech latach od uruchomienia kredytu żaden bank nie ma już prawa do pobierania opłat za dokonywanie nadpłat.

Ostatnia rzecz, o jakiej należy zdecydować, to sposób postępowania z kredytem po dokonaniu nadpłaty. Są dwa rozwiązania:
a) Skrócenie okresu kredytowania przy zachowaniu wysokości dotychczasowej raty. W tym przypadku za każdym razem potrzebny jest aneks do umowy kredytowej, który skraca czas trwania tej umowy. Niestety, część banków pobiera opłatę za przygotowanie takiego aneksu
b) Zmniejszenie wysokości raty przy nie zmienionym okresie kredytowania. Takie rozwiązanie nie wymaga aneksu, a harmonogram jest zmieniany automatycznie.

Który wariant jest bardziej opłacalny? Oczywiście wariant pierwszy, ponieważ płacimy odsetki od mniejszej kwoty kapitału przez krótszy okres czasu. Drugi wariant natomiast warto rozważyć, kiedy chcemy regularnie nadpłacać nasz kredyt, a jednocześnie dla bezpieczeństwa swojego budżetu chcemy zapewnić sobie możliwie najmniejsze miesięczne obciążenie, bo na przykład nie jesteśmy pewni, ile będziemy mieli pieniędzy w przyszłości.

Z powyższego tekstu jasno wynika, że nawet w wydawałoby się tak prostej czynności, jak nadpłata kredytu hipotecznego, mamy do dyspozycji różne rozwiązania i podejścia. Dlatego warto sobie ustalić konkretną strategię i policzyć wszystkie warianty już na konkretnym przykładzie. My, jako doradcy kredytowi ze Szczecina oczywiście służymy bezpłatną pomocą również w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu.